Zhvillimi Bujqësor dhe Mundësitë Rurale

RFA

RFA 14

Data e publikimit: E premte 13 dhjetor, 2019

Data dhe afati i fundit për dorëzim: E hënë, 13 janar, 2020 në ora 3:00 pasdite

Lënda: Kërkesë për Aplikacione KPA-014 – “Zgjerimi i kultivimit të boronicave”

Shkarko:

AGRO-IIF-RFA-014-Albanian
Pjesa IX: Shtojcat