Zhvillimi Bujqësor dhe Mundësitë Rurale

Storie suksesi

Kultivimi i mjedrës rrit mirëqenien për familjen

Kultivimi i mjedrës rrit mirëqenien për familjen

Bashkëpunimi nxit progresin në forcimin e bujqësisë së Kosovës

Bashkëpunimi nxit progresin në forcimin e bujqësisë së Kosovës

logo-pdf

Shitjet rriten për fermerët, qendrat e grumbullimit dhe tregtarët

Shitjet rriten për fermerët, qendrat e grumbullimit dhe tregtarët

logo-pdf

Rritja e eksportit të mjedrës shton numrin e vendeve të punës dhe të ardhurat në Kosovë

Rritja e eksportit të mjedrës shton numrin e vendeve të punës dhe të ardhurat në Kosovë

logo-pdf