Razvoj poljoprivrede i ruralne mogućnosti

AGRO potpisuje grant za podršku sektoru jagod

AGRO potpisuje grant za podršku sektoru jagod

15. oktobar 2019 – USAID-ov program AGRO je danas dao još jedan podsticaj sektoru jagode, potpisivanjem granta sa otkupnim centrom Fresh Fruit iz opštine Gračanica/ Graçanica. Ovaj otkupni centar osnovan 2014.godine koji se bavi proizvodnjom, otkupom, preradom i prometom mekog voća i nedrvnih šumskih proizvoda (NDŠP) dobiće pomoć u iznosu od 129,137€. Grant je doprinos za podizanje 8 hektara plantaža jagode i proširenje otkupnog centra. Ovaj grant finansira Kosovsko ministarstvo za poljoprivredu i ruralni razvoj (MPŠRR).