Razvoj poljoprivrede i ruralne mogućnosti

Grantovi USAID-a i MPŠRR nastavljaju da unapređuju kosovski sektor jagodičastog voća

Grantovi USAID-a i MPŠRR nastavljaju da unapređuju kosovski sektor jagodičastog voća

5.jul 2019 – Danas su još tri kosovska proizvođača i prerađivača dobila pomoć u vidu grantova od USAID-a i Ministarstva poljoprivrede Kosova, u ukupnom iznosu od 372,933 evra. Laberion iz Podujeva, jedna od najvećih kompanija za proizvodnju sokova na Kosovu koja se bavi sakupljanjem, klasifikacijom, zamrzavanjem i izvozom jagodičastog voća, dobila je grant u vrednosti od 152.935 evra za povećanje konkurentnosti modernizacijom svojih kapaciteta za sakupljanje i preradu jagoda. Ova pomoć će doprineti podizanju 8 novih hektara komercijalne jagode, formiranju nove linije za pakovanje i povećanju kapaciteta/objekata Laberion-a za hlađenje.
Joni-Sh, koja je osnovana 2016. godine i koja radi na izvoznom tržištu maline, dobila je pomoć od 150.080 evra za podizanje 10 hektara maline i poboljšanje objekata za skladištenje i pakovanje.
Treći dobtinik granta je kompanija Mana, porodična firma osnovana 2016. godine u opštini Junik. Kompanija se bavi gajenjem i prodajom maline i borovnice. Kompaniju, uz pomoć šest stalno zaposlenih, vodi mlada poslovna žena koja je nedavno diplomirala. Mana je dobila 69.900 evra za proširenje gajenja borovnice. Kompanija će podići 3,5 novih hektara kultivisanih plantaža borovnice i na plantažama će postaviti sistem za navodnjavanje kap po kap. Ove grantove finansiralo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Kosova (MPŠRR).